Почистващи продукти

Почистващи продукти

Ултразвуков почистващ препарат SHERASON 925
Ултразвуков почистващ препарат SHERASON 925
Препарат за почистване на протези SHERASON 927
Препарат за почистване на протези SHERASON 927
Разтворител за гипс SHERASON 928
Разтворител за гипс SHERASON 928
Алгинатен разтворител SHERASON 929
Алгинатен разтворител SHERASON 929
Ултразвуков почистващ препарат SHERASONIC
Ултразвуков почистващ препарат SHERASONIC
Концентрат за изваряване на восък SHERAWAX-ES
Концентрат за изваряване на восък SHERAWAX-ES
Утаяващо гипса средство SHERAFLOC
Утаяващо гипса средство SHERAFLOC