Перли и пясъци

Перли и пясъци

Стъклени перли SHERA GLANZSTRAHLPERLEN
Стъклени перли SHERA GLANZSTRAHLPERLEN
Пясък SHERAALUMINUMOXID
Пясък SHERAALUMINUMOXID
Пясък SHERASTRAHLKORUND
Пясък SHERASTRAHLKORUND