Смоли Fotodent за 3D принтери

Смоли Fotodent за 3D принтери

Шкаф за съхранение
Шкаф за съхранение
3D принтер Phrozen Sonic XL 4K
3D принтер Phrozen Sonic XL 4K
Смола за принтиране FotoDent® tray2 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® tray2 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® model2 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® model2 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® model 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® model 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® IBT 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® IBT 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® guide 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® guide 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® gingiva 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® gingiva 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® denturе 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® denturе 385 nm
Смола за принтиране FotoDent® cast 385 nm & 405 nm
Смола за принтиране FotoDent® cast 385 nm & 405 nm