Материали за полиране

Материали за полиране

Пемза SHERABIMSSTEINPULVER
Пемза SHERABIMSSTEINPULVER
Полиращ крем SHERALUX 715
Полиращ крем SHERALUX 715
Полираща емулсия SHERALUX 711
Полираща емулсия SHERALUX 711
Полираща паста SHERAPOL-RESIN
Полираща паста SHERAPOL-RESIN
Полираща паста SHERAPOL 705
Полираща паста SHERAPOL 705
Полираща паста SHERAPOL 704
Полираща паста SHERAPOL 704
Полираща паста SHERAPOL 701
Полираща паста SHERAPOL 701
Полиращи гуми
Полиращи гуми
Полиращ електролит SHERADAN
Полиращ електролит SHERADAN