Метал SHERALIT-CYLINDRA

За моделно ляти конструкции
– универсална сплав
– подходящ за лазерно спояване

Метал SHERANAXOS

За моделно ляти конструкции
– оптимален за комбинирани протези
– леко повишена еластичност
– подходящ за лазерно спояване

Припой SHERALOT-N

Припой за всички неблагородни сплави