Polymax 5

Апарат за студено и топлополимеризиращи пластмаси под налягане. Безпроблемно се поставя и един голям артикулатор. за три месингови кювети, включително бюгел, респективно за 4 Castdon кювети. С таймер 90 минути. Степенно регулиране на температурата до 95 °C. Степенно регулиране на налягането. Може да се използва като компресор под налягане. – цвят: червен, сребърен

Polymax 1 (95 °C)

Апарат за студено и топлополимеризиращи пластмаси под налягане. За една месингова кювета, включително бюгел или 2 Castdon кювети. С таймер 90 минути. Степенно регулиране на температурата до 95 °C. Степенно регулиране на налягането. Може да се използва като компресор под налягане. – цвят: червен, сребърен

Polymax 1 (120 °C)

Апарат за студено и топлополимеризиращи пластмаси под налягане. За една месингова кювета, включително бюгел или 2 Castdon кювети. С таймер 90 минути. Степенно регулиране на температурата до 120 °C. Степенно регулиране на налягането. Може да се използва като компресор под налягане. – цвят: червен, сребърен

Polymax 3

Апарат за студено и топлополимеризиращи пластмаси под налягане. За три месингови кювети, включително бюгел или 6 Castdon кювети. С таймер 90 минути. Степенно регулиране на температурата до 95 °C. Степенно регулиране на налягането. Може да се използва като компресор под налягане. – цвят: червен, сребърен