FotoDent® denturе 385 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на протези. Материалът осигурява точни резултати с изключителна стабилност. Без ММА и цветово стабилна.

FotoDent® IBT 385 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на брекети. Наблюдението на правилните позиции на брекетите е възможно по всяко време – преди и след фиксиране. Оптимална гъвкавост. Съвместима с всички общи системи за брекети.

FotoDent® guide 385 nm & 405 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на водачи. Водачите изработени с FotoDent® guide са стабилни и биосъвместими.

FotoDent® splint 385 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на оклузиални шини и шини за бруксизъм. Принтираната част е устойчива на счупване и с хомогенна повърхност. Шините изработени с FotoDent splint са биопоносими и много издръжливи.

FotoDent® tray 385 nm & 405 nm

Биосъвместима светлинно полимеризираща смола за изработка на лъжици. Нисък вискозитет. Хомогенна повърхност.

FotoDent® cast 385 nm & 405 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на модели за опаковъчна техника. Материалът е високо съвместим: може да се използва с всички налични в търговската мрежа изтраждащи материали.

FotoDent® setup 385 nm & 405 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на ортодонтски модели. Моделите са много подходящи за термоформовъчна техника.

FotoDent® model 385 nm & 405 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на модели в ортодонтията и протетиката. Устойчива на счупване. Устойчива на абразия, влага и светлина.

FotoDent® model2 385 nm

Специално разработена за новите поколения принтери с 385 nm: светлинно полимеризираща смола за изработка на модели в ортодонтията и протетиката. По-бърз процес на принтиране.

FotoDent® gingiva 385 nm

Светлинно полимеризираща смола за изработка на венечна маска. Постоянно мека и гъвкава. Перфектно комбинираща се с работни модели, изработени с FotoDent® model.